tuotekehityspalvelut

Onko yrityksellänne tarvetta tuotekehitykseen, muttei välttämättä resursseja palkata uutta henkilöstöä? Promage Designs Ky tarjoaa asiantuntijapalveluita asiakkaidensa käyttöön sekä elektroniikka- että ohjelmistosuunnittelun aloilta. Palvelua täydennetään tarvittaessa yhteistyöverkostojen avulla, jolloin mukaan voi kuulua mm. mekaniikka-, automaatio- ja hydrauliikkasuunnittelua.

Suunnittelun painopiste on sulautetuissa järjestelmissä - näitä ovat erilaiset koneenohjausjärjestelmät, pienet ja vähävirtaiset älykkäät tuotteet, turvalaitteet ja tiedonsiirtoyksiköt. Pyrimme koko ajan parantamaan tarjontaamme vakioimalla ohjelmistoratkaisuja sekä laitteistopohjia - innovatiivisuutta unohtamatta!

kustannustehokkuudella säästöä

Periaatteenamme on toteuttaa avoimia ja joustavia järjestelmiä. Työkaluina ja osaohjelmistoina käytämme, aina kun mahdollista, avoimeen lähdekoodiin perustuvia ratkaisuja. Tällöin käytössä on myös näiltä osin maailmanlaajuinen kehittäjäyhteisö, joka antaa oman panoksensa tuotekehitykseen ilman että siitä koituisi erillisiä kustannuksia asiakkaalle. Asiakaskohtaisen työn osuutta koordinoimme tarkasti yrityksemme sisällä ja versiohallittu ohjelmistokehitys takaa hallitun projektin etenemisen.

Oli sitten tarpeesi kokonaisvaltainen "avaimet käteen" -ratkaisu tai pelkästään oman tuotekehitystiimin "piristysruiske", me voimme räätälöidä palvelun vastaamaan juuri sinun tarpeitasi. Ota yhteyttä ja selvitämme miten voimme olla avuksesi.