tuotekehityksen asiantuntijayritys

Promage Designs Ky aloitti toimintansa vuonna 2010 yrittäjän siirtyessä päätoimisesti kehittämään uusia tuotekehitysratkaisuja. Lähtökohtana oli tarjota erilaisiin ohjausjärjestelmiin soveltuvaa elektroniikkaa paitsi vakiotuotteina, myös helposti räätälöitävinä kehitysalustoina. Ennen kaikkea ohjenuorana on toiminut kustannusrakenteen muuttaminen sellaiseksi että pienetkin markkinoilla toimivat yritykset voisivat hyötyä siitä.

Vaikka yrityksenä olemmekin nuori, ihmiset ja asiantuntijaverkosto toiminnan taustalla takaavat vakaan ja ammattimaisen osaamisen. Yksi kustannustehokkuuden avaimista onkin osata käyttää oikeita verkostoja sekä asiantuntijoita - kaikkea kun ei aina tarvitse osata itse.

Yrittäjyys maaseudulla asettaa toisinaan erityisiä haasteita, kuten pitkät välimatkat, pula ammattiosaajista sekä heikot tietoliikenneyhteydet. Vastapainona kuitenkin lähialueella toimiva teollisuus on edelleen elinvoimaista ja kustannukset muilta osin huomattavasti alhaisemmat. Maaseudun rauhasta voi siis ponnistaa hyvinkin monenlaisia yrityksiä!